Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdése alapján teljesítendő éves jelentéshez 

 kozadatkereso logo 0

 

    keresés itt

Közérdekű adatok:

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név (teljes név)

   Gazdasági Működtető Központ Győr

 2. Székhely

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

96/510-680

20/366-5526

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 

 6. Központi elektronikus levélcím

 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 7. A honlap URL-je

http://www.gek.hu/

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

96/510-680/124

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.

 9. Az ügyfélszolgálati vezető neve

.

 10. Az ügyfélfogadás rendje

 
Hétfő 7:00 - 15:50
Kedd 7:00 - 15:50 
Szerda 7:00 - 15:50 
Csütörtök 7:00 - 15:50
Péntek 7:00 - 13:00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével és feladataival)

letölthető innen

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dr. Bojtárné Németh Anita

Igazgató

Telefon: 96/510-680

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nincs a Gazdasági Működtető Központ Győr irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nincs az Gazdasági Működtető Központ Győr irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv. 

 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nincs az Gazdasági Működtető Központ Győr irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv. 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nincs az Gazdasági Működtető Központ Győr tulajdonában vagy irányítása alatt gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs az Gazdasági Működtető Központ Győr által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs az Gazdasági Működtető Központ Győr által alapított lap.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1

Telefon: 96/500-100

Honlapjának címe:
www.gyor.hu

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9021 Győr, Árpád út 32. l

Telefon: (96) 795-710

Fax:(96) 795-605

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

1.7. Költségvetési szervek

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nincs a Gazdasági Működtető Központ Győr által alapított költségvetési szerv.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

SZMSZ

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatás megnevezése: Kormányzati és önkormányzat által fenntartott intézményeket ellátó, kisegítő szolgáltatás.

Közszolgáltatás igénybevétele:

Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének megfelelően kerültek megállapításra

Térítési díjkedvezmények a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján vehetők igénybe.

II. Közzétételi egység: Pályázatok

1. . A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 

III. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Gazdasági Működtető Központ Győr hirdetményei, közleményei.

IV. Közzétételi egység: Ellenőrzések

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az Gazdasági Működtető Központ Győrnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. itt 

.

V. Közzétételi egység: Közérdekű adatok megismerése és adatvédelem

 1. 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell eljuttatni:

 

9023 Győr, Szigethy Attila u. 109.

Tel: 06/96-510-680

 2.Az adatvédelmi tisztviselő

Az Európai Parlament (EU) és a Tanács által 2016. április 27. napján elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelet alapján a  Gazdasági Működtető Központ Győr által kijelölt adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Név: dr. E. Simon Katalin Ráhel

Levelezési cím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 96/500-117

VI. Közzétételi egység: Statisztikai adatgyűjtés

 1.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Költségvetéssel kapcsolatos adatok

I. Közzétételi egység: Költségvetés

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetés, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2019. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

II. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem történt ilyen vizsgálat, ellenőrzés.

III. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2019. évi elemi költségvetés

2018. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

2015. évi elemi költségvetés

IV. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2019. évi beszámoló

V. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A Gazdasági Működtető Központ Győrnél 87 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A Gazdasági Működtető Központ Győr vezetőinek összesített havi bruttó illetménye: 1.760.675 Ft, egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A  Gazdasági Működtető Központ Győr egyéb alkalmazottainak juttatásai fajtáit a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Az egyéb alkalmazottak összesített havi bruttó illetménye: 23.523.500 Ft.

VI. Közzétételi egység: Közbeszerzések

 1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

éves közbeszerzési terv

közbeszerzési információk

megkötött szerződések

VII. Közzétételi egység: Szerződések

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió feletti szerződések

5 millió feletti szerződések 2019-2020

Tájékoztató a Gazdasági Működtető Központ Győr és a vele munkamegosztási megállapodás alapján együttműködő intézmények által kötött szerződésekről

 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk. A honlap további böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. A weblapról való távozás után adaiból semmit sem tárolunk el.
Ok